Ruut Veenhoven, emeritus hoogleraar Sociologie,staat beter bekend als de ‘geluksprofessor’ vanwege zijn baanbrekende onderzoekswerk op het gebied van geluk en welbevinden. Onlangs gaf hij een lezing waarin twee vragen centraal stonden:
– Wat bepaalt geluk?
– Kan je dat op individueel niveau beïnvloeden?

Professor Veenhoven heeft in zijn werkzame leven een database met ruim 6400 wetenschappelijke publicaties aangelegd en omschrijft zelf geluk als levensvoldoening, oftewel de subjectieve waardering van je eigen leven als geheel. Ook deed hij in 2010 wereldwijd onderzoek naar het antwoord op bovengenoemde twee vragen. Daartoe ondervroeg hij respondenten uit 66 verschillende landen.

Bij de eerste vraag ‘Wat bepaalt geluk?’ maakte hij onderscheid naar bronnen van geluk tussen landen en bronnen van geluk binnen landen. De verschillen tussen de landen hebben enkele voor de hand liggende oorzaken zoals de mate van corruptie of het welvaartsniveau. Verrassend genoeg blijkt ook een goed functionerende geestelijke gezondheidszorg (GGZ) van significant belang.

Tot de oorzaken van verschil binnen landen behoren aangeboren of aangeleerde leversnvaardigheden. Om mensen te helpen naar groter geluk kan volgens de geluksprofessor het beste worden ingezet op het doen toenemen van levensvaardigheden. Onder levensvaardigheden schaart hij in dit verband:
– Kennis, intelligentie
– Sociale vaardigheden
– Persoonlijkheidsontwikkeling
– Geestelijke gezondheid
– Het maken van goede levenskeuzen

Intelligentie ligt grotendeels vast en is moeilijk beïnvloedbaar. Wel kan aan kennisvermeerdering worden gedaan, door scholing en opleiding. De overige aspecten zijn beter beïnvloedbaar en daarmee komen we op het terrein van de GGZ. Als we dit goed doen, kunnen we onze cliënten daarmee verder helpen op weg naar meer geluk in hun leven. In dit kader heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam de website Gelukswijzer gelanceerd. Ook zorgverzekeraar VGZ is erg geïnteresseerd in de opzet en heeft de site mede-gefinancierd. Er zijn verschillende tips en tools die kunnen helpen meer levensgeluk te ervaren.

Neem eens een kijkje op de website. En bespreek dit met uw psycholoog of therapeut als u dat wilt.

Paul Westerman

#

Comments are closed

Behavior Change

Behavior Change is onderdeel van Kobussen & Partners Psychologen