Diensten

Cases

 

Familiebedrijf

De ingetrouwde partner ontwikkelt binnen de firma een eigen bedrijf. Hoe tot ontvlechting en/of samenwerking te komen te komen.

 

Organisatieontwikkeling

Een organisatie wil de markt ingaan en vraagt advies over de te voeren strategie en wat nodig is om succesvol de markt te betreden.

 

Carrière stap

Een high-potential wordt gevraagd voor een directie functie met aandeelhouderschap.

Is dit een juiste stap voor hem?

 

Familiebedrijf

Wat is de optimale samenwerking in een bedrijf met meerdere onderdelen en verschillende familieleden met diverse bekwaamheden.

 

Verhouding eigenaar tot CEO

Hoe verhoudt de eigenaar zich tot de directeur (CEO). En hoe creeert de directeur ruimte om een strategie uit te voeren.

 

Optimalisatie toezichthouder – bestuur

Bestuurder ervaart te weinig erkenning en te weinig ruimte vanuit de toezichthouder. Hij constateert dat de toezichthouder verdeeld is en dat de voorzitter een dominante rol heeft , die de directeur als destructief betitelt.

 

Assessment and beyond

Op welke manieren kan de directie het uitval risico van een kandidaat minimaliseren.